ReadyPlanet.com
dot
dot
"Outside catering service is our Professional service with preparing Food&beverage or preparing instrumental decorative place"
dot
dot
more information please contact our catering dept. : Tel. 0 2863 0565-6 Fax. 0 2863 1708
dot
dot
รวมรีวิวห้องอาหารยกยอ
dot
bulletดินเนอร์ริมแม่น้ำ..ที่..ยกยอ มารีน่า
bulletล่องเรือไหว้พระ ๙ วัดกับห้องอาหารยกยอ
bullet____________________
bulletHome :::::>>>
dot
จัดเลี้ยงบนเรือ : Dinner Cruise
dot
bullet. : Kajohn Boat : .
bullet. : Pharam Boat : .
bullet. : Kwandee Boat : .
bullet. : Lotus Boat : .
bullet. : Boondarika Boat : .
dot
รายการอาหาร ::::>
dot
bullet:- Hors d'Oeuvre -:
bullet:- Salad -:
dot
อาหารจานหลัก
dot
bullet:- Soup -:
bullet:- Fish & Seafood -:
bullet:- Meat & Poutry -:
bullet:- Vegetarian -:
bullet:- Rice & Noodle -:
bullet:- Dessert -:
bullet:- Bakery -:
bulletอาหารบุฟเฟ่ต์ งานทำบุญเลี้ยงพระ


Yok Yor Shuttle Boat


ไหว้เทพเจ้า 8 ศาล เสริมสิริมงคล
ไหว้เทพเจ้า 8 ศาลริมแม่น้ำเจ้าพระยาเสริมสิริมงคล
ห้องอาหารยกยอขอเชิญชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมเดินทางไปสักการะเทพเจ้า 8 ศาลริมแม่น้ำเจ้าพระยา
07.00 .     ลงทะเบียนที่ห้องอาหารยกยอมารีน่าเขตคลองสานโทร. 02-8630565-6
                 
รับประทานอาหารเช้า
08.00 .     ขึ้นเรือโดยสาร 50 ที่นั่งเดินทางขึ้นเหนือชมสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
08.15 .     (1) สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง)เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ค้าขายร่ำรวยและพบมิตรที่ดีดั่ง กัลยาณมิตร  ไหว้เทพเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้และเทพเจ้าทั้งคือ
1. เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 2. เทพเจ้าแห่งความมั่นคง  3. เทพเจ้าแห่งความรัก  
4. เทพเจ้าแห่งการต่อสู้  5. เทพเจ้าแห่งหมอยา
08.45 .     (2)สักการะศาลเจ้าแม่เทียนอันกวน ศาลเจ้าเก่าในพื้นที่ชุมชนกุฏีจีนสักการะเจ้าแม่
กวนอิม
 องค์ประธานพร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามก๊กและ18 อรหันต์ฟังประวัติของศาลเจ้าดั้งเดิมแห่งนี้ในความเชื่อด้านส่งเสริมวาสนาเจ้าแม่กวนอิมคุ้มครอง ,มีความสุขความเจริญอุดมด้วยสมบัติปราศจากอุปสรรคนานาประการสุขภาพ แข็งแรง อายุยืนยาว
09.30 .     (3) สักการะพระประธานพระพุทธเทวราชปฏิมากรในพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร  
ชมพิพิธภัณฑ์สักทอง
 กราบพระบรมสารีริกธาตุและกราบไหว้รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราช 18 พระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต
10.30 .     (4)  เดินทางถึงศาลเจ้ากวนอูคลองสานศาลเจ้าสำคัญมีประวัติความเป็นมากว่า 268 ปี
ที่มีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน 3 องค์ แต่ละสมัยที่อัญเชิญเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเทพกวนอูทั้ง 3 องค์นี้เป็นที่เคารพสักการะในความเชื่อเรื่องอำนาจบารมีหน้าที่การงาน
12.00 .     รับประทานอาหารบุปเฟ่จีนห้องอาหารยกยอมารีน่าในบรรยากาศสบายๆ
รสชาติถูกใจริมแม่น้ำเจ้าพระยา
11.15 .     (5) สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กเก่าจีจินเกาะเข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ยที่ 4    สักการะองค์    เหล่าบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายพร้อมสักการะเทพไซ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ สถานที่ทำงานด้านการเผยแผ่ธรรมะด้านการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาจีนออกแจกจ่าย ในความเชื่อด้านทำบุญช่วยเหลือ   ผู้ยากไร้ไหว้เทพขอพรอานิสงส่งให้เป็นสุข
14.30.      (6) ไหว้เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าของตระกูลหวั่งหลี ฟังเรื่องราวขององค์เจ้าแม่ทับทิม
ในการช่วยเหลือผู้ชาวจีนโพ้นทะเล
เดินทางค้าขายทางทะเลในความเชื่อด้านการเดินทางโดยสวัสดิภาพค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว
15.00 .     (7) เดินทางถึงศาลเจ้าโจวซือกงแห่งย่านตลาดน้อย สักการะบูรพาจารย์เช็งจุ้น โจวซือ
พระภิกษุมหายาน ในสมัยราชวงศ์ซ่งซึ่งจาริกเผยแพร่ธรรมและรักษาผู้เจ็บป่วยที่ชาวจีนฮกเกี้ยนนับถือกันมาก ในความเชื่อด้านสุขภาพแข็งแรงชีวิตเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืน
15.30 .    (8)เดินทางถึงท่าเรือสาทรสู่ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี่ยวสักการะเหล่าเทพผู้กล้าหาญ 108 องค์ของชาวไหหลำ แห่ง บางรักและชมความงดงามของสถาปัตยกรรมจีนไหหลำที่เป็นเอกลักษณ์ในความเชื่อด้านเสริมสิริมงคลผลบุญกุศลนำใจเบิกบาน
               16.00 .     เดินทางถึงห้องอาหารยกยอมารีน่าโดยสวัสดิภาพอิ่มบุญประทับใจกับเทศกาลตรุษจีน
ค่าบริการ   ท่านละ 1,200.-บาทรวมอาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, วิทยากร, ธุปเทียน 
                   และน้ำดื่มตลอดการเดินทางดังกล่าวข้างต้น
บริหารงาน โดยห้องอาหารยกยอและอาจารย์ไชยแสง กิระชัยวนิช

 

 
     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Yok Yor Marina Restaurant
885 Somdet Chaophraya 17 Rd, Klong San Bangkok 10600
Tel. 02-863-0565-6, 02-863-1708 Service time : 11.00 - 24.00 hours.  E-Mail : info@yokyor.co.th
*Foreign Department Contact : Mr.Manoon Buthdong
Tel. 081-341-5522,087-007-9807 (662) 863 0565-6